อบรมหลักสูตร “Infographic”

 

อบรมหลักสูตร “Infographic”

ในวันที่ 23-24 กันยายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
 

ลงทะเบียน  --- คลิก ---

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 18/9/2560 15:46:13