การจัดทำเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word รุ่น 3

อบรมหลักสูตร “การจัดทำเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word รุ่น 3”

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลงทะเบียน
----คลิก----

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

 

ข้อมูลเมื่อ : 18/9/2560 15:54:51