ค่ายเยาวชนสมองกล 2017 ประจำเดือนตุลาคม 2560 สำหรับเด็กและเยาวชน

ค่ายเยาวชนสมองกล 2017 ประจำเดือนตุลาคม 2560 สำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2017  ระหว่างวันที่  9-20 ตุลาคม 2560 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในหลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี และหลักสูตร การสร้างการ์ตูน 3 มิติสำหรับเด็ก (3D Animation for kids) สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี
ค่าลงทะเบียนหลัดสูตรละ 3,000 บาท สามารถจองอบรมล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ 061-6182871, 053-943827 ในวันและเวลาราชการ
 
ใบสมัคร --คลิก--
หลักสูตรอบรม --คลิก--
ข้อมูลเมื่อ : 19/9/2560 13:05:02
 Download File
ใบสมัคร ดาวน์โหลด
หลัดสูตรอบรม ดาวน์โหลด