ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักฯ ด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมของสำนักฯ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลเมื่อ : 4/10/2560 14:49:19