ค่ายเยาวชนสมองกล 2017 ประจำเดือนตุลาคม 2560 สำหรับเด็กและเยาวชน

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2017 ระหว่างวันที่  9-20 ตุลาคม 2560 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในหลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ด้วยชิ้นส่วน Lego การเรียนรู้การใช้เฟือง, รอกและเพลาต่างๆ เรียนรู้โปรแกรม Robolab สำหรับควบคุมหุ่นยนต์การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ เทคนิคการเขียนโปแกรมและการออกแบบโครงสร้างขั้นสูง และการทดสอบหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบต่างๆ

ส่วนหลักสูตร การสร้างการ์ตูน 3 มิติสำหรับเด็ก (3D Animation for kids  น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ทฤษฏีเบื้องต้นการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ๓ มิติ   การใช้โปรแกรม Flash CS5การสร้างภาพ Animation เบื้องต้นในโปรแกรม Flash CS5 การสร้างสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  การออกแบบตัวการ์ตูน (Character Design) และทำให้ตัวการ์ตูนมีชีวิต การสร้างฉากหน้าและฉากหลัง การกำหนดการเคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบ การแปลงไฟล์เพื่อนำชิ้นงานออกเผยแพร่  และWorkshop "สร้างการ์ตูนสั้น"

ข้อมูลเมื่อ : 9/10/2560 11:49:37