กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/21st2017/

ข้อมูลเมื่อ : 6/7/2560 9:01:36