ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาศึกษาดูงานเรื่อง การปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศคณะ เพื่อให้คณะมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านระบบสารสนเทศแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 12/7/2560 16:15:28