โครงการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้ iPhone, iPad and Cloud Application (Basic) การใช้งานยุคใหม่: แนะนำโซลูชันเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ”

โครงการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้ iPhone, iPad and Cloud Application (Basic)

การใช้งานยุคใหม่: แนะนำโซลูชันเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ”

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 1  เวลา 09.00 – 12.00 น.

รุ่นที่ 2  เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลงทะเบียนอบรม :  -- คลิก –

ตรวจสอบรายชื่อ :  -- คลิก –

กำหนดการ : --คลิก--
 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 21/7/2560 10:32:34
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด