อบรมหลักสูตร “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม InDesign CS6”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม InDesign CS6” ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ โดยเริ่มจากกระบวนการคิดภาพรวมของหนังสือ การวางโครงสร้างของหนังสือทั้งเล่ม การออกแบบต้นแบบ พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งาน InDesign CS6 ร่วมกับ Photoshop CS6 และ Illustrator CS6 เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการออกแบบงานสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ เรียนรู้เทคนิคการจบไฟล์อาร์คเวิร์คมาตรฐานและการสร้าง PDF ไฟล์เพื่อเตรียมงาน Prepress ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


โครงการอบรม   --- คลิก ---
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 053-943827, 053-943857, 053-943811
และe-mail : onestop@cmu.ac.th

 

ข้อมูลเมื่อ : 21/4/2558 15:49:34
 Download File
โครงการอบรม ดาวน์โหลด