การใช้งาน JumboPlus รูปแบบใหม่ ( JumboPlus Auto Register)

การใช้งาน JumboPlus รูปแบบใหม่ ( JumboPlus  Auto Register)  สะดวกยิ่งกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน MAC Address อีกต่อไป  ซึ่งระบบจะทำการลงทะเบียนให้โดยอัติโนมัติ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ห้อง One Stop Service ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 053-943827, 053-943857

รายละเอียดคู่มือการใช้งาน : https://jumboplus.cmu.ac.th

ข้อมูลเมื่อ : 24/9/2558 10:59:44