ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ” ในวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัย ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อมูลเมื่อ : 4/1/2561 11:26:54