รู้ยัง ITSC มีคอร์สเรียนฟรีมาเสิร์ฟ

สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่มี email@cmu.ac.th สามารถเข้าใช้บริการ Microsoft Imagine Academy ได้ฟรี และหากสอบผ่านจะได้ Digital Certification สนใจลงทะเบียนเรียนที่ onestop@cmu.ac.th  โดยใช้ email@cmu.ac.th ส่งคำร้องขอและและกำหนดหัวเรื่อง (Subject:)เป็น Request Microsoft Imagine Academy

ข้อมูลเมื่อ : 15/1/2561 10:42:46