การสัมมนา “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1” (1st CMU Developer Day)

การสัมมนา “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (1st CMU Developer Day)”

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่   (ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561)

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--


กำหนดการสัมมนา --คลิก--
รายละเอียดการสัมมนา --คลิก--

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3832, 0 5394 3811

ข้อมูลเมื่อ : 25/1/2561 10:43:34
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด
รายละเอียดการสัมมนา ดาวน์โหลด