ร่วมพิธีทำบุญนคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 30/1/2561 10:54:59