สวัสดีปีใหม่ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้อาวุโส และให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ในโอกาสที่มาสวัสดีปีใหม่ เทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561

ข้อมูลเมื่อ : 30/1/2561 11:01:02