ค่ายเยาวชนสมองกล 2018 ประจำเดือนมีนาคม 2561 สำหรับเด็กและเยาวชน

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2018 ระหว่างวันที่  12-23 มีนาคม 2561 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลักสูตร การออกแบบหุ่นยนต์ด้วย Lego สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี  และหลักสูตรการสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Papercut Stop Motion Animation สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,000 บาท สามารถจองอบรมล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ 061-6182871 ,053 - 943827 หรือโทรสาร (053) 216747 ในวันและเวลาราชการ

 

หลักสูตรอบรม

หลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego

หลักสูตร การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Papercut Stop Motion Animation

 

ลงทะเบียนอบรม  --คลิก--

ข้อมูลเมื่อ : 5/2/2561 11:34:04
 Download File
หลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego ดาวน์โหลด
หลักสูตร การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Papercut Stop Motion Animation ดาวน์โหลด
วิะีการชำระเงิน ดาวน์โหลด