ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและการจัดการคลังข้อมูล (Data Center) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลเมื่อ : 8/2/2561 17:11:08