การสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการเรียนของนักศึกษา

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเนื้อหาการอบรมจะเป็นการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft imagine , Microsoft azure และอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนของนักศึกษา สิทธิประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียน ซึ่งจะมีแอพพลิเคชั่นและโปรแกรมที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคการศึกษา บริษัทลานนาคอม และ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 ท่าน

ข้อมูลเมื่อ : 1/11/2560 10:12:12