ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลด้าน Smart Classroom และการใช้ Smart Board โดยมีนักศึกษาปี 3 จำนวน 32 ท่าน และ อาจารย์ 1 ท่าน

ข้อมูลเมื่อ : 6/11/2560 9:52:24