ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน และกองบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้าน การเงินการคลัง ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อมูลเมื่อ : 13/11/2560 10:32:56