ให้การตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่ สำนักฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 51 คน และครูผู้ควบคุม 6 ท่าน

ข้อมูลเมื่อ : 13/11/2560 10:41:37