หนุนนักศึกษาคว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1 “Thailand NetRiders 2017”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์ CNOC ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกอบรมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าแข่งขันด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ “Thailand NetRiders 2017” สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    

ขอแสดงความยินดีกับ นายกชกานต์ ตากันทะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายนวิน ธรรมรักษ์  (โค้ชผู้ฝึกสอน) วิศวกรฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน CCNA Competition  ในงาน  Thailand NetRiders 2017  

ข้อมูลเมื่อ : 14/12/2560 16:09:43