สถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “50 ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช.” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อมูลเมื่อ : 21/12/2560 11:47:17