อบรมหลักสูตร Cabling System Innovation For The Future

อบรมหลักสูตร  Cabling System Innovation For The Future

วันที่ 30 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลงทะเบียนอบรม   -- ขออภัย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว--

ตรวจสอบรายชื่อ  --คลิก--กำหนดการอบรม  --คลิก--
 

ข้อมูลเมื่อ : 26/6/2558 11:10:09
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด