กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

ขอเชิญ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ :
http://itsc.cmu.ac.th/21st2015

ข้อมูลเมื่อ : 2/7/2558 21:15:24