การสัมมนา “Microsoft EDU Live on Campus @CMU”

 

การสัมมนา “Microsoft EDU Live on Campus @CMU”

 

วันที่ 13 - 14  สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กำหนดการ   –คลิก--ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 

วันที่ 13 สิงหาคม  2558   สำหรับบุคลากร
เวลา 08.30 - 16.30 น.      –คลิก--


วันที่ 14  สิงหาคม  2558   สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

เช้า    เวลา 08.30 - 12.00 น.    –คลิก--

บ่าย   เวลา 13.30 - 16.30 น.    –คลิก--
ตรวจสอบรายชื่อ   -- คลิก --
 

ข้อมูลเมื่อ : 6/8/2558 11:45:27
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด