รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสำนัก

6 ธันวาคม 2562 16:18:12

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสำนัก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน
ได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

>> ใบสมัคร

>>  รายละเอียดเพิ่มเติม


สมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

3 ธันวาคม 2562 10:20:08

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน
ได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943806, 053-943827, 053-943811

>> รายละเอียด <<
>> ใบสมัคร <<


รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

29 พฤศจิกายน 2562 11:03:22

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน 
ได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943806, 053-943827, 053-943811
>>ใบสมัคร<<
>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าศูนย์ฯ จำนวน 4 อัตรา

5 พฤศจิกายน 2562 16:06:58


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าศูนย์ฯ จำนวน 4 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่  http://itsc.cmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 


เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 2/2562

8 ตุลาคม 2562 15:46:01

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 2/2562 (อัตราค่าเครื่องมือควบคุมการสลับช่องสัญญาณในการบันทึกสื่อ (EZ Studio Control Box) สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่)

เอกสารแนบ - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 กันยายน 2562 13:58:37

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก -


ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๖๒

10 กันยายน 2562 13:45:13

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๖๒ (อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้ามาศึกษา หรือทำงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั่วคราว)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827 หรือ 053-94307
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 กันยายน 2562 8:54:04

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อ -คลิก-


รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 สิงหาคม 2562 14:08:54


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ที่ ห้อง One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด   คลิก

ใบสมัคร คลิก

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943806, 053-943827, 053-943811แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

6 มิถุนายน 2562 14:24:45

แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

-คลิก-

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-943822 หรือ 053-943811 


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818