แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

6 มิถุนายน 2562 14:24:45

แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

-คลิก-

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-943822 หรือ 053-943811 


ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

5 เมษายน 2562 16:28:44

ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

ร่าง TOR.pdf

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

22 กุมภาพันธ์ 2562 17:28:29

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

Air.pdf

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

11 กันยายน 2561 13:02:17

เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ระบบภูมิสารสนเทศและเว็บแอปพลิเคชั่นด้านต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ -คลิก-


ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ทำหน้าที่วิศวกร

11 กันยายน 2561 12:44:40
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ทำหน้าที่วิศวกร.pdf

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง

11 กันยายน 2561 11:52:45
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง.pdf

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง

11 กันยายน 2561 11:52:41

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง

สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียนทาง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประกาศทาง https://itsc.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ -คลิก-

332025_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิศวกร.pdf

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 มิถุนายน 2561 15:10:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เลขานุการ.pdf

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง

5 มิถุนายน 2561 15:04:57
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง
 
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน 
ได้ที่ ห้อง One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่  http://itsc.cmu.ac.th/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ   
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
053-943806, 053-943827, 053-943811

รายละเอียดการสมัคร.pdf
ใบสมัครงาน.pdf

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้บรรจุในตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

5 มิถุนายน 2561 14:55:28
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้บรรจุในตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้บรรจุในตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน 
ได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-943806, 053-943811

Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818