ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

29 มกราคม 2563 15:39:32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งเลขที่ EP020008 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา

ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ งานบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-


ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

27 มกราคม 2563 15:47:39

ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 31 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

22 มกราคม 2563 9:51:06

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่ง EP020008 ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

เข้ารับการสอบสมัภาษณ์ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1

รายละเอียด -คลิก-


รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ กรอบอัตราเชิงยุทธศาสตร์ แบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

14 มกราคม 2563 16:32:42

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ กรอบอัตราเชิงยุทธศาสตร์ แบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ที่ห้อง One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่  http://itsc.cmu.ac.th/ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ 

ดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติม -
- ใบสมัคร -ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

6 มกราคม 2563 16:40:22

ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-


ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

3 มกราคม 2563 18:11:05

ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน สัญญาจ้าง 3-5 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 มกราคม 2563 10:13:59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน สัญญาจ้าง 3-5 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติ ในวันที่ 15 มกราคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียด -คลิก-


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก

26 ธันวาคม 2562 9:46:28


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ที่ห้อง One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่  http://itsc.cmu.ac.th/ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

เพิ่มเติม

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<


รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

16 ธันวาคม 2562 15:18:50

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน 
ได้ที่ห้อง One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่  http://itsc.cmu.ac.th/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 ธันวามค 2562 ในวันและเวลาราชการ 

เพิ่มเติม 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<
>> ใบสมัคร <<


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสำนัก

6 ธันวาคม 2562 16:18:12

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสำนัก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน
ได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

>> ใบสมัคร

>>  รายละเอียดเพิ่มเติม


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818