การใช้ LINE Front-End Framework Application

2 เมษายน 2563 10:34:23


การใช้ LINE Front-End Framework Application

เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างชุดคำสั่งสำหรับการเชื่อมต่อ LINE Application กับฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง API ที่กำหนดฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครื่องมือ Webinar ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30-16.00 น. 

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://bit.ly/2wHhITv

ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943826 


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818