ค่าย SketchUp for Kids สนุกคิดกับนักออกแบบตัวน้อย

18 กุมภาพันธ์ 2562 10:09:38

ค่าย SketchUp for Kids สนุกคิดกับนักออกแบบตัวน้อย ให้แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี

ในวันที่ 11-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/itsc11mar2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 061-6182871 ในวันและเวลาราชการ

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818