ผลการสำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

11 กันยายน 2561 14:10:04

ผลการสำรวจความพร้อมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
ตามเอกสารแนบดังนี้

ผลการสำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559.pdf
แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818