แผนงานอบรมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

19 มิถุนายน 2562 10:44:44

แผนงานอบรมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

งานอบรมดีๆจาก ITSC สำหรับบุคลากรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Adobe Illustrator, การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือ CMU EZ Studio, โปรแกรม Adobe Premiere Rush และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

รายละเอียดแผนงานอบรม - คลิก  -

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818