ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

6 มกราคม 2563 16:40:22

ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-

ไฟล์แนบ
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818