ฝึกอบรมการบริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน

23 มกราคม 2562 15:39:43


อบรมผู้บริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

* ผู้บริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe หน่วยงานละ 1 ท่าน
*จัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้าใช้งานบราวเซอร์มาด้วยตนเอง อาทิ Smart Phone, Notebook เป็นต้น 

โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน http://bit.ly/itsc31jan2019 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2562

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรม สามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Conference ได้ที่ลิงก์ http://tiny.cc/adobe2cmu 

Topic: Adobe Meeting Meeting ID: 831-473-523


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818