รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรอบอัตราเชิงยุทธศาสตร์ แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี

14 สิงหาคม 2563 11:03:38

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรอบอัตราเชิงยุทธศาสตร์ แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2  อัตรา  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด -คลิก-

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818