ต้อนรับโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

27 ธันวาคม 2561 15:55:29

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่เข้ามาศึกษาดูงานของสำนักฯ เพื่อแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักฯ โดยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 45 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818