โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562

21 มิถุนายน 2562 11:37:31

                                                      

โครงการดีๆจากมหาวิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นในการจัดการการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tlic.itsc.cmu.ac.th/ หรือโทร 053-943866

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818