บริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint Protection)

28 สิงหาคม 2563 10:12:37

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท โพรเทคซอฟต์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint Protection) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/2Q7tH2v

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818