สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

20 กรกฎาคม 2563 14:26:20

สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

(พนักงานส่วนงาน) สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง


ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานครบถ้วนได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

รายละเอียดนักวิชาการคอมพิวเตอร์ -คลิก-
รายละเอียดพนักงานปฏิบัติงาน -คลิก-
ใบสมัคร -คลิก-

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818