ให้การต้อนรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

15 มกราคม 2563 16:19:33

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชม New Media Studio  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มกราคม 2563

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818