อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งาน Docker”

9 เมษายน 2562 9:35:10

ด้วยแนวคิดของเทคโนโลยี “ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์” (Software Container) เป็นแนวคิดของการสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้โดยไม่กวนกับซอร์ฟแวร์ตัวอื่นบนระบบปฏิบัติการเดียวกัน และ Docker คือ ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถจัดการคอนเทนเนอร์ได้ง่าย มีขนาดเล็ก จัดส่งโค้ดได้รวดเร็ว  ส่งผลให้ Docker เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Docker” ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการติดตั้ง และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818