สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ใหม่เพื่อบันทึกสื่อการสอน สำหรับอาจารย์ มช.

28 พฤศจิกายน 2562 10:24:35

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ใหม่เพื่อบันทึกสื่อการสอน สำหรับอาจารย์ มช.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้อาจารย์ มช. ส่งท้ายปี 2019 ด้วย “ITSC New Media Studio” ศูนย์บริการบันทึกสื่อการสอน ศูนย์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ชั้น 2 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้วยอุปรกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการแก่อาจารย์ มช. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมการผลิตสื่อดิจิทัลผ่านการบันทึกการสอนของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ CMU MOOCs เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยหรือคอร์สออนไลน์ ซี่งห้องสำหรับบันทึกสื่อมีหลายขนาด ประกอบไปด้วย
•    (3 ห้องเล็ก) สำหรับบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเองด้วยชุดเครื่องมือ EZ- Studio
•     (ห้องกลาง) เป็นห้องที่มีอิสระในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ สำหรับอาจารย์ที่ต้องการพื้นที่ในการใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน เช่น เตียงคนไข้ อุปกรณ์ทดลองต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ในห้องนี้
•     (ห้องสูดิโอใหญ่ !!!) สำหรับบันทึกสื่อเต็มรูปแบบ อุปกรณ์ครบครัน เรียกได้ว่า สามารถผลิตสื่อได้แบบ Professional เลยทีเดียว
อาจารย์สามารถเลือกขนาดห้องได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำ มีพื้นที่สำหรับทำงาน และสามารถที่จะใช้เป็น Learning Space ในการอบรมได้อีกด้วยในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดพิธีเปิด “ITSC New Media Studio” ศูนย์บริการบันทึกสื่อการสอนอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้เยี่ยมชมบรรยากาศสูติโอ เพื่อให้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิด รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และความสำคัญ ในการจัดตั้ง ITSC New Media Studio และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง ITSC New Media Studio (ฝั่งสวนดอก) ในความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818