ค่ายเยาวชนสมองกล 2018 ประจำเดือนมีนาคม 2561 สำหรับเด็กและเยาวชน

5 มิถุนายน 2561 10:23:55
ค่ายเยาวชนสมองกล 2018 ประจำเดือนมีนาคม 2561 สำหรับเด็กและเยาวชน

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2018 ระหว่างวันที่  12-23 มีนาคม 2561 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลักสูตร


- การออกแบบหุ่นยนต์ด้วย Lego สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี  และ
- หลักสูตรการสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Papercut Stop Motion Animation สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี


ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,000 บาท สามารถจองอบรมล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ 061-6182871 ,053 - 943827 หรือโทรสาร (053) 216747 ในวันและเวลาราชการหลักสูตรอบรม
หลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego.pdf

หลักสูตร การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Papercut Stop Motion Animation.pdf


ลงทะเบียนอบรม  
--คลิก--

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818