ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 กันยายน 2561 16:35:09

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่แก่หน่วยงานและบุคลากรสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818