พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยประจำปี 2562

24 มกราคม 2562 16:26:51

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยประจำปี 2562 ครบรอบ 55 ปี วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 07.39-11.30 น. ณ ศาลาธรรม มีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว มีพิธีรับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารที่ครบวาระ เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้สรรสร้างผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการปฏิบัติงานบริหารจัดการ สนับสนุนงานมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ 4 ปี ระดับหัวหน้างาน

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818