แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

23 กรกฎาคม 2562 13:30:48

แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 สร้างความตระหนักในการละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล และลดข้อผิดพลาดในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว โดยได้รับเกียรติจาก คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ  กรรมการผู้จัดการบริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรให้การบรรยายในครั้งนี้

**ส่วนงานละ 2 ท่าน**

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://bit.ly/ITSC-act2562 หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (053)943827 

เอกสารประกอบการอบรม คลิก
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818