ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน สัญญาจ้าง 3-5 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 มกราคม 2563 10:13:59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน สัญญาจ้าง 3-5 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติ ในวันที่ 15 มกราคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียด -คลิก-

ไฟล์แนบ
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818