ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดควบคุมการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2563 12:10:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดควบคุมการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818