การสัมมนา การใช้บริการส่งอีเมลแบบกลุ่ม (CMU Mail Group Service)

5 มิถุนายน 2561 10:29:42
การสัมมนา การใช้บริการส่งอีเมลแบบกลุ่ม (CMU Mail Group Service)

การสัมมนา การใช้บริการส่งอีเมลแบบกลุ่ม (CMU Mail Group Service)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ลงทะเบียน --คลิก--

กำหนดการ --คลิก--

 

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818