ประกาศเตือนอีเมลหลอกลวง !!!!

5 มิถุนายน 2561 14:37:27
ประกาศเตือนอีเมลหลอกลวง

มาอีกแล้ว อีเมลหลอกลวง !!! ประกาศเตือน ผู้ใข้อีเมลทุกท่าน ช่วงนี้ได้มีอีเมลปลอมระบาด โดยใช้ชื่อ CMU IT Notification
(จากอีเมล line.notification@oppdb.com) หลอกให้เข้าไปล็อคอินและเปลี่ยนรหัสผ่านตามลิงค์ที่ให้ หากพบเจอ

>> อย่ากดเข้าไปตามลิงค์ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน<<

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818