รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

15 กุมภาพันธ์ 2564 16:32:34

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์) ปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.

รายละเอียด - คลิก -
ใบสมัคร -คลิก-

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818